So sánh sản phẩm

Sản phẩm

 • Hệ Thống Máy Nâng Thủy Lực - Công Trình Thuỷ Điện Sông Chảy 3

  Hệ Thống Máy Nâng Thủy Lực - Công Trình Thuỷ Điện Sông Chảy 3

  Cung cấp hệ thống máy nâng thủy lực Cửa van cung, Cửa nhận nước, Cửa xả cát - công trình thủy điện Sông Chảy 3
 • XILANH THỦY LỰC MS2

  XILANH THỦY LỰC MS2

  Xi lanh Thủy lực MS2

  Kiểu lắp xi lanh: Chân đế + 01 đầu ren (Foot mounting)

  Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp

 • XILANH THỦY LỰC MT4

  XILANH THỦY LỰC MT4

  Xi lanh thủy lực MT4

  Kiểu lắp xi lanh: Chốt quay ở giữa +1 đầu ren (Trunion Mounting)

  Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp và công trình thủy lợi

 • XILANH THỦY LỰC MP1

  XILANH THỦY LỰC MP1

  Xi lanh thủy lực MP1

  Kiểu lắp xi lanh: Hai tai hai đầu + Chốt  (Female Clevis)

  Ứng dụng: trong các máy công nghiệp

 • XILANH THỦY LỰC MP3

  XILANH THỦY LỰC MP3

  Xi lanh thủy lực kiểu lắp MP3

  Kiểu lắp xi lanh: Hai tai hai đầu, không có khớp cầu (Male Clevis)

 • Hỗ trợ trực tuyến
  Kinh doanh 1
   0984 026 413
  Kinh doanh 2
   0363 889 266