So sánh sản phẩm

Hệ Thống Thủy Lực Nâng Hạ Cửa Sập - Cống Nhà Mát và Cống Cái Cùng- Bạc Liêu

Hệ Thống Thủy Lực Nâng Hạ Cửa Sập - Cống Nhà Mát và Cống Cái Cùng- Bạc Liêu


Liên hệ

Cung cấp Máy nâng thủy lực Nâng hạ cửa sập và hệ thống điện điều khiển Scada cho Cống Nhà Mát và Cống Cái Cùng - ngăn triều chống ngập
- Xilanh thủy lực
- Trạm nguồn thủy lực
- Tủ điện điều khiển
- Hệ thống điện điều khiển Scada

 

 


Hệ Thống Thủy Lực Nâng Hạ Cửa Sập - Cống Nhà Mát và Cống Cái Cùng- Bạc Liêu

Xilanh thủy lực nâng hạ cửa sập 

Xilanh thủy lực nâng hạ cửa sập 
Xilanh thủy lực nâng hạ cửa sập 

Xilanh thủy lực nâng hạ cửa sập 
Xilanh thủy lực nâng hạ cửa sập 
Xilanh thủy lực nâng hạ cửa sập 
Trạm nguồn thủy lực điều khiển đồng bộ
Vận chuyển xilanh, trạm nguồn, tủ điện tới chân công trìnhHệ thống điều khiển tại nhà điều hành

 

 

Cung cấp Máy nâng thủy lực Nâng hạ cửa sập và hệ thống điện điều khiển Scada cho Cống Nhà Mát và Cống Cái Cùng - ngăn triều chống ngập
- Xilanh thủy lực
- Trạm nguồn thủy lực
- Tủ điện điều khiển
- Hệ thống điện điều khiển Scada

 

 

Tags:
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh 1
 0984 026 413
Kinh doanh 2
 0363 889 266