So sánh sản phẩm
Cầu trục chân dê - Cầu trục gian máy

Cầu trục chân dê - Cầu trục gian máy


Liên hệ

Cầu trục chân dê - Nâng hạ, lắp đặt và sửa chữa Cửa van, lưới chắn rác, gầu vớt rác Cửa nhận nước, Đập tràn nhà máy thủy điện.
Cầu trục gian máy - N
âng hạ các van xả nước, điều tiết lượng nước trong hồ chứa và làm giảm tải, áp lực của hồ tích nước.

Cầu trục chân dê - Nâng hạ, lắp đặt và sửa chữa Cửa van, lưới chắn rác, gầu vớt rác Cửa nhận nước, Đập tràn nhà máy thủy điện.
Cầu trục gian máy - Nâng hạ các van xả nước, điều tiết lượng nước trong hồ chứa và làm giảm tải, áp lực của hồ tích nước

Cầu trục chân dê - Nâng hạ, lắp đặt và sửa chữa Cửa van, lưới chắn rác, gầu vớt rác Cửa nhận nước, Đập tràn nhà máy thủy điện.

 
Cầu trục chân dê - Nâng hạ, lắp đặt và sửa chữa Cửa van, lưới chắn rác, gầu vớt rác Cửa nhận nước, Đập tràn nhà máy thủy điện.
Cầu trục gian máy - N
âng hạ các van xả nước, điều tiết lượng nước trong hồ chứa và làm giảm tải, áp lực của hồ tích nước.
Tags:
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh 1
 0984 026 413
Kinh doanh 2
 0363 889 266