So sánh sản phẩm

Cần xilanh rỗng


Liên hệ

 Cần (cán) xilanh thuỷ lực 
 Loại cần rỗng, chất liệu CK45 mạ crome 
 Nhập khẩu EU
 Kích thước từ 20mm - 200mm
 Chiều dài theo yêu cầu 

 Cần (cán) xilanh thuỷ lực 
 Loại cần rỗng, chất liệu CK45 mạ crome 
 Nhập khẩu EU
 Kích thước từ 20mm - 200mm
 Chiều dài theo yêu cầu 
 Cần (cán) xilanh thuỷ lực 
 Loại cần rỗng, chất liệu CK45 mạ crome 
 Nhập khẩu EU
 Kích thước từ 20mm - 200mm
 Chiều dài theo yêu cầu 
Tags:
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh 1
 0984 026 413
Kinh doanh 2
 0363 889 266