So sánh sản phẩm
Cần xilanh rỗng

Cần xilanh rỗng


Liên hệ

 Cần (cán) xilanh thuỷ lực 
 Loại cần rỗng, chất liệu CK45 mạ crome 
 Nhập khẩu EU
 Kích thước từ 20mm - 200mm
 Chiều dài theo yêu cầu 

 Cần (cán) xilanh thuỷ lực 
 Loại cần rỗng, chất liệu CK45 mạ crome 
 Nhập khẩu EU
 Kích thước từ 20mm - 200mm
 Chiều dài theo yêu cầu 
 Cần (cán) xilanh thuỷ lực 
 Loại cần rỗng, chất liệu CK45 mạ crome 
 Nhập khẩu EU
 Kích thước từ 20mm - 200mm
 Chiều dài theo yêu cầu 
Tags:
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh 1
 0984 026 413
Kinh doanh 2
 0363 889 266